S.C. Enviro Consult s.r.l.
Reprezentanta in exclusivitate in Romania a Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S  - pentru zgomot ambiental si la locul de munca
Adresa:

complex rezidential Briliant Condominium,

Bucuresti, cod postal: 010806, sector 1

Str Popa Tatu nr 62A, bloc C, birou C8,  parter,

corespondenta: OP15 CP330 Bucuresti cod 014700
Tel/Fax: 021 311.80.80
Mobil: +40744 49 17 26

Mobil: +40745 07 77 09
Email: office [at] envi.ro

 

 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Enviro Consult are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: inscriere newsletter.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare abonarii la newsletter. Refuzul dvs. determină neabonarea la newsletter.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la dezabonare@envi.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

 

S.C. Enviro Consult s.r.l.
Address: Briliant Condominium,

Romania, Bucharest,  010806, sector 1

62A, Popa Tatu Str, bloc C, office C8, ground floor
Tel/Fax: +4021 311.80.80
Mobile : +40744 49 17 26

+40745 07 77 09

Email: office [at] envi.ro

 

 

 

SC. Enviro Consult SRL

Sediu social: Str Popa Tatu 62A, Bucuresti

J40/16853/11.12.2003

C.U.I.: 15985732

C.I.F.: RO15985732

Capital social: 200 RON