Vibrometre | Vibratiile transmise omului | Aplicatii Software | Configuratii Hardware









Vibratiile transmise omului

Determinarea vibraţiilor corpului uman


1. Sistem portabil pentru măsurarea şi evaluarea vibraţiilor transmise corpului uman- tip 4447

Vibrometru Bruel & Kjaer tip 4447


Analizorul de vibraţii umane tip 4447 vine în întâmpinarea cerinţelor celor care doresc să controleze şi să reducă influenţa dăunătoare a vibraţiilor externe asupra corpului uman. Vibrometrul măsoară în conformitate cu cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, HG 1876/ 22.12.2005 care transpune Directiva UE 2002/44/EC.

Sistemul este un instrument uşor de utilizat şi de montat recomandat  specialiştilor de medicina muncii şi consultanţilor în evaluarea riscurilor la locul de muncă. Vibrometrul afişează rezultate instantanee şi echivalente pentru axe individuale şi combinate chiar în timpul realizării măsurătorilor.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi broşura de prezentare a vibrometrului 4447.

Pentru oferte şi informaţii, vă rugăm contactaţi Enviro Consult.

Prospectul în limba română: descarcă aici.



2. Vibrometrul portabil 2239B este utilizat pentru măsurări de vibraţii ale corpului uman. Comunică cu PC. Aplicaţia este o opţiune a sonometrului 2239 (2239A - sunet, 2239B - vibraţii). Nu are soft intern care să poată fi upgradat în vederea măririi performanţelor sau numărului parametrilor măsuraţi.

2239A este un sonometru ce are posibilitatea de a fi folosit şi pentru determinări vibraţii (cu acesoriile corespunzătoare). Este o soluţie simplă şi compactă, cu preţ redus. Cu acelaşi aparat de bază se pot efectua determinări de expunere la vibraţii şi la zgomot, cu menţiunea că măsoară vibraţiile doar pe un canal - vibraţii mână-braţ.



Prospecte : Integrating Sound Level Meter and Hand-arm Vibration Meter   - Type 2239B

English Version: Bp1951.pdf (size 76 kb)
German Version: Bp1969.pdf (size 85 kb)
French Version: Bp1970.pdf (size 83 kb)
Italian Version: Bp1972.pdf (size 87 kb)










 

 

 

 

    1