Zgomotul si vibratiile la locul de munca

1. Sistem portabil Bruel & Kjaer tip 4447 pentru măsurarea şi evaluarea vibraţiilor corpului uman

2. Soft pentru evaluarea expunerii la zgomot profesional - Noise at Work

3. Vibrometrul portabil 2239B 

4. Dozimetre de zgomot – 4448 - pentru evaluare zgomot profesional

 

 

 

1. Sistem portabil Bruel & Kjaer tip 4447 pentru măsurarea şi evaluarea vibraţiilor transmise corpului uman

Vibrometru Bruel & Kjaer tip 4447


Analizorul de vibraţii umane tip 4447 vine în întâmpinarea cerinţelor celor care doresc să controleze şi să reducă influenţa dăunătoare a vibraţiilor externe asupra corpului uman. Vibrometrul măsoară în conformitate cu cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, HG 1876/ 22.12.2005 care transpune Directiva UE 2002/44/EC.

Sistemul este un instrument uşor de utilizat şi de montat recomandat  specialiştilor de medicina muncii şi consultanţilor în evaluarea riscurilor la locul de muncă. Vibrometrul afişează rezultate instantanee şi echivalente pentru axe individuale şi combinate chiar în timpul realizării măsurătorilor.

 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi broşura de prezentare a vibrometrului 4447.

Pentru oferte si informatii, va rugam contactati Enviro Consult.

[descarca prospectul in limba romana]


 

 

2.  Soft pentru evaluarea expunerii la zgomot la locul de munca (zgomot profesional) - Noise at Work

 

Pentru determinarea şi evaluarea zgomotului la locul de muncă pot fi utilizate toate sonometrele Bruel & Kjaer - pentru detalii consultaţi pagina de sonometre.

 Noise at Work Software   NoiseAtWork este o aplicaţie software pentru cartografierea şi analiza nivelurilor de zgomot la locul de muncă. Softul calculează şi afişează contururi de zgomot (hărţi de zgomot) şi nivelurile de expunere personală Lex,8h având ca date de intrare niveluri de zgomot măsurate cu sonometrul,  durata de lucru la fiecare post de lucru, schiţa locaţiei, etc.

   NoiseAtWork este o aplicaţie simplă, uşor de utilizat, pleacă de la importul sau desenarea locaţiei, apoi pas cu pas introduce valorile măsurate, până la crearea hărţii de zgomot şi calcularea şi afişarea valorilor expunerii diferiţilor lucrători la diferite posturi de lucru.

   Se pot efectua simulări şi evalua diferite scenarii de reducere în cazul în care dozele lucrătorilor sunt depăşite. Aplicaţia poate genera rapoarte cu toate datele relevante precum şi rezultatele obţinute.

Aplicaţia are manual şi interfaţă utilizator în limba română.

 

[descarcă prospect soft Noise at Work]

[demonstraţie video Noise at Work]

[descarcă Noise at Work demo]

 

 

3. Dozimetre de zgomot – 4448 Dozimetru de zgomot Bruel & Kjaer tip 4448

 

Una din preocupările majore ale sănătăţii muncii este pierderea auzului indusă de zgomot. Poate reprezenta o surpriză informaţia că acest tip de vătămare este una dintre cele mai frecvente boli profesionale în industrie. Programele de protecţie a auzului sunt bătălii deja câştigate – angajaţii sunt protejaţi împotriva pierderii auzului şi altor cheltuieli conexe.

Un bun dozimetru de zgomot este o unealtă indispensabilă pentru lupta împotriva pierderii auzului induse la locul de muncă. Expunerea omului la zgomot cu nivel mediat ridicat este cauza principală a pierderii auzului pe cale profesională, încă existând multe persoane care nu intuiesc vătămarea la care sunt expuse, ceea ce înseamnă că protecţia adecvată a urechii este neglijată.


Dozimetrele de zgomot Brüel & Kjær 4448 sunt proiectate special pentru realizarea măsurătorilor de zgomot la locul de muncă, în conformitate cu HG493/2006.


Dozimetrele de zgomot Brüel & Kjær sunt robuste, uşor de utilizat şi confortabil de purtat pentru o zi completă de lucru.
 

Aplicaţia software Protector 7825 calculează expunerea personală la zgomot conform ISO9612.2. Softul poate combina mai multe puncte de lucru în timpul unei zile sau a unei săptămâni simulând astfel expunerea persoanei la zgomot.

 

[detalii despre dozimetrele 4448]


4. Vibrometrul portabil 2239B este utilizat pentru măsurări de vibraţii ale corpului uman. Comunică cu PC. Aplicaţia este o opţiune a sonometrului 2239 (2239A - sunet, 2239B - vibraţii). Nu are soft intern care să poată fi upgradat în vederea măririi performanţelor sau numărului parametrilor măsuraţi.

2239A este un sonometru ce are posibilitatea de a fi folosit şi pentru determinări vibraţii (cu acesoriile corespunzătoare). Este o soluţie simplă şi compactă, cu preţ redus. Cu acelaşi aparat de bază se pot efectua determinări de expunere la vibraţii şi la zgomot, cu menţiunea că măsoară vibraţiile doar pe un canal - vibraţii mână-braţ.Prospecte : Integrating Sound Level Meter and Hand-arm Vibration Meter   - Type 2239B

English Version: Bp1951.pdf (size 76 kb)
German Version: Bp1969.pdf (size 85 kb)
French Version: Bp1970.pdf (size 83 kb)
Italian Version: Bp1972.pdf (size 87 kb)
    1