Certificări Enviro Consult

Enviro Consult și-a propus încă de la început să ofere servicii de calitate, confirmate prin certificări valabile național și internațional.

ISO (Organizația Internațională pentru Standardizare) este o organizație internațională independentă, neguvernamentală, ai cărei 161 de membri sunt organisme naționale de standardizare. Prin intermediul membrilor săi, organizația reunește experți care își pun în comun cunoștințele pentru a elabora standarde internaționale voluntare, bazate pe consens, relevante pentru piață, sprijinind inovația și oferind soluții la provocările globale.

certificat ISO 9001Enviro Consult este certificată ISO 9001. Acest standard este definit ca standardul internațional care specifică cerințele pentru un sistem de management al calității (SMC). Organizațiile folosesc standardul pentru a demonstra capacitatea de a furniza în mod constant produse și servicii care îndeplinesc cerințele clienților și ale reglementărilor.

 

 

 

 

Certificare ISO 14001Enviro Consult este certificată ISO 14001. Acesta este standardul internațional care specifică cerințele pentru un sistem eficient de management de mediu (EMS). Acesta oferă un cadru pe care o organizație îl poate urma, mai degrabă decât stabilirea cerințelor de performanță de mediu.

 

 

 

 

Certificare 18001Enviro Consult este certificată ISO 18001. Acesta este standardul internațional la nivel mondial pentru sănătate și siguranță la locul de muncă, emis pentru a proteja angajații și vizitatorii de accidente și boli legate de muncă. Certificarea ISO 45001 a fost dezvoltată pentru a atenua orice factori care pot provoca daune ireparabile angajaților și întreprinderilor.

 

 

 

Acreditare RENARLaboratorul Enviro Consult este acreditat RENAR pentru realizarea măsurărilor de zgomot. Standardul ISO / IEC 17025 permite laboratoarelor să își demonstreze competența și capacitatea de a produce rezultate valide, consolidând astfel încrederea pusă în ele la nivel național și în întreaga lume. Standardul ajută, de asemenea, la facilitarea cooperării dintre laboratoare și alte organizații, asigurând o mai mare acceptare a rezultatelor în diferite țări. Certificatele și rapoartele de testare pot fi recunoscute de la țară la țară fără a fi nevoie de testări suplimentare, facilitând astfel comerțul internațional.
Standardul ISO / IEC 17025 este destinat tuturor organizațiilor care efectuează testări, calibrări sau eșantionări și doresc să obțină rezultate fiabile. Acestea pot fi laboratoare de toate tipurile, indiferent dacă sunt deținute și operate de guvern, de o organizație din sectorul privat sau de orice altă organizație. Acest standard este destinat, de asemenea, universităților, centrelor de cercetare, autorităților publice, organismelor de reglementare, organismelor de inspecție, organismelor de certificare a produselor și altor organisme de evaluare a conformității necesare pentru efectuarea testelor, calibrărilor sau eșantionării.