Condiții meteorologice pentru măsurare

Condiții meteorologice = O serie de factori meteorologici și atmosferici, care variază în funcție de timp, se combină și influențează propagarea sunetului. Pentru orice punct de măsurare, rezultatul măsurat depinde de condițiile meteorologice în momentul măsurării. Susținut de măsurători de teren, acest articol oferă o privire practică asupra efectului condițiilor meteorologice asupra nivelului de zgomot pentru a conștientiza importanța meteorologiei în măsurările de zgomot.

Propagarea sunetului

Zgomotul este în esență o undă sonoră care, dacă este izotropă, va radia în exterior în egală măsură în toate direcțiile de la sursă.

Nivelurile de zgomot scad pe măsură ce distanța crește între sursă și receptor, din cauza dispersiei geometrice. Fără nicio formă de variație atmosferică, sunetul va scădea cu 6 dB pe dublarea distanței. Această lege este valabilă până când factorii, descriși mai jos, încep să influențeze propagarea.

 

Distanța de la sursă la receptor 

Cel mai important factor de luat în considerare este distanța de la sursă la receptor. Pentru multe evaluări ale zgomotului, receptorii sensibili la zgomot sunt relativ apropiați de sursa de zgomot, iar în acest caz, factorii meteorologici vor avea un efect neglijabil.

Dar cât de aproape este aproape? Nu există o regulă, dar standardul ISO 1996-2 oferă o formulă și un tabel pentru a calcula incertitudinea rezultată, în funcție de înălțimea sursei și a receptorului și distanța sursă-receptor.

Viteza și direcția vântului

Viteza și direcția vântului, chiar și pe perioade scurte, sunt factori importanți care afectează măsurătorile. Vântul care suflă de la sursa de zgomot către locația de măsurare crește nivelurile, și cu cât vântul este mai puternic, cu atât este mai mare efectul, până când vântul devine atât de turbulent încât vântul în sine devine sursa dominantă de zgomot. Prin urmare, legislația stabilește limite sau face recomandări privind viteza și direcția vântului acceptabile.

Gradientul vântului

Gradientele vântului sunt cauzate de frecarea dintre sol și vânt. Astfel, viteza vântului crește odată cu altitudinea.

În jos, nivelul poate crește cu câțiva decibeli, în funcție de viteza vântului. Dar, atunci când se măsoară în sus sau pe vânt lateral, nivelul poate scădea cu peste 20 dB, în funcție de viteza și distanța vântului. Acesta este motivul pentru care măsurarea în jos este preferată – abaterea este mai mică, iar rezultatul este „cel mai rău caz”.

Gradientul de temperatură

Gradienții de temperatură din atmosferă afectează și propagarea sunetului pe distanțe lungi.

Într-o după-amiază însorită, aerul este cel mai cald la nivelul solului, cu temperatura scăzând cu altitudinea. Acest lucru face ca undele sonore să se refracte în sus, departe de sol și rezultă niveluri de zgomot mai mici în poziția ascultătorului.

Seara, acest gradient de temperatură se va inversa, rezultând temperaturi mai reci lângă sol.

Această afecțiune, adesea denumită inversare a temperaturii, va face ca sunetul să se aplece în jos spre pământ și va duce la niveluri de zgomot mai puternice în poziția ascultătorului.

Aceste condiții meteo pot influența propagarea sunetului pe distanțe lungi.

 

Atenuarea atmosferică

Toată lumea a auzit un concert de la mare distanță: frecvențele înalte se atenuează și doar un bas încremenit domină sunetul rămas. Atenuarea atmosferică este un factor fizic care modifică conținutul de frecvență al sunetului în aer.

În marea majoritate a evaluărilor de mediu, având în vedere distanțele și frecvențele implicate, acest factor este neglijabil.

 

Temperatura absolută și umiditatea

Temperatura și umiditatea afectează măsurătorile. Cu o temperatură fixă la 15ºC, o scădere a umidității relative de la 80% la 20% ar reduce nivelul de zgomot la un ascultător care se află la 800 m de sursa de zgomot cu 3 dB (la 1000 Hz). Deși umiditatea se schimbă lent, acesta este un factor care afectează repetabilitatea măsurării.

Fixând umiditatea relativă la 80%, o creștere a temperaturii de la 15 ºC la 30 ºC ar scădea nivelul sonor la 800 m față de sursa de zgomot cu 3 dB (la 1000 Hz). Variațiile de temperatură de acest ordin de mărime nu sunt neobișnuite într-o perioadă de 24 de ore.

Standardele naționale pot varia în modul în care trebuie tratat efectul vremii în măsurătorile zgomotului de mediu, așa că consultați standardele locale pentru mai multe informații.

În concluzie, Laboratorul Enviro Consult nu execută încercări de zgomot ambiant interior/exterior/ profesional:

  • pe timp de ploaie;
  • la temperaturi ale aerului sub -10ºC sau depășind 50ºC;
  • pe timp de vânt puternic, furtună, inversii importante de temperatură, praf, ceață, ninsoare, condens, chiciură, etc. de natură să nu permită propagarea sunetului în condiții caracteristice și stabile sau respectarea gradului de protecție IP44 al aparaturii;
  • în orice situații și condiții care nu sunt statistic reprezentative pentru zgomotul determinat.