Curs de teorie în acustică

Enviro Consult oferă un curs de specialitate pentru domeniul zgomotului și vibrațiilor pentru instituții și laboratoare, cum ar fi:

 • APM (Agenția pentru Protecția Mediului),
 • ANPM ( Agenția Națională pentru Protecția Mediului )
 • DSP (Direcția de Sănătate Publică),
 • Autorități Locale (primării, poliția locală, poliția rutieră,),
 • ITM (Inspectorate Teritoriale de Muncă),
 • Unități de producție și testare industrială,
 • Institute de cercetare și universități
 • Laboratoare de testare (RENAR)

Enviro Consult organizează atât la Bucureşti cât şi la sediul dumneavoastră cursuri modulare de instruire care acoperă teoria, legistația şi utilizarea echipamentelor şi a aplicațiilor.

Tematica de curs cuprinde:

 • Noțiuni de teorie – sonometrie, zgomot – elemente introductive
 • Instruire pentru optimizarea utilizării echipamentelor şi softurilor cu parte practică
 • Elemente de tehnica măsurarii
 • Calibrarea şi întreținerea echipamentelor,
 • Legislația românească şi europeană în vigoare, standarde

Se pune la dispoziția cursanților material de curs pe suport informatic.

Se acordă diplomă de absolvire.

Curs de acustică în 4 module:

 • Modulul 1 – teorie: Bazele acusticii (definiții, parametrii, mod de calcul, noțiuni elementare de acustică) – 4 ore
 • Modulul 2 – practică: Utilizare aparatură(sonometru, soft) – 4 ore
 • Modulul 3 – teorie: Legislație, standarde, proceduri RENAR – 4 ore
 • Modulul 4 – practică: Măsurare, analiză, raportare – 4 ore

Cursul modular oferit de Enviro Consult își propune să abordeze elementele teoretice, practice și de legislație, necesare înțelegerii exacte a acusticii și domeniului determinărilor de zgomot.

Bazat pe exemple și exerciții practice, cursul va ghida participanții în realizarea determinărilor de zgomot în conformitate cu legislația în vigoare, pornind de la înțelegerea principiilor de acustică până la pregătirea, realizarea, și raportarea rezultatelor determinărilor.

Obiective:

La finalul cursului, este de așteptat ca participanții să aibă următoarele abilități:

 • să posede cunoștințe teoretice care să le permită abordarea determinărilor de zgomot;
 • să cunoască echipamentele, modul de operare și metodele de determinare în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • să cunoască legislația în vigoare aplicabilă (limite, restricții, mod de raportare).

Structură:

Modulul 1 – Teorie: Definiții, mărimi
 1. Cunoașterea noțiunilor fundamentale de acustică (câmp acustic, parametrii caracteristici câmpului acustic);
 2. Noțiuni generale de acustică. Categorii de unde acustice;
 3. Noțiuni despre sursele de zgomot (tipuri, caracterizare, exemple practice);
 4. Influența zgomotelor asupra omului (factori care influențează răspunsul uman la zgomote, parametrii de evaluare a influentei, limite admisibile de zgomot);
 5. Parametrii acustici, mărimi medii și statistice (valori de vârf, valori medii, valori eficace, deviație standard, nivel de zgomot echivalent, putere acustică, intensitate acustică etc.);
 6. Niveluri, scara liniara și scara dB. Exemple de compunere a nivelelor pe scara logaritmică. Zgomot de fond. Câmp acustic apropiat și îndepărtat, impedanța acustică și mecanică. Acustica psihologică. Tăria și niveluri de tărie. Curbe Cz și curbe de pondere.
Modulul 2 – Practică: Utilizare aparatură (sonometru, soft)
 1. Cum se alege un echipament pentru amăsurarea zgomotului astfel încât să fie îndeplinite cerințele legislative în viguare?
 2. Tendințe actuale în domeniul zgomotului, cu accent pe măsurarea, evaluarea și administrarea zgomotului profesional;
 3. Principii generale de măsurare a zgomotului, utilizând aparatura specializată analogică, portabilă sau de laborator. Prezentarea aparatelor analogice și a lanțurilor de măsura în domeniul timp și frecventă. Înregistrarea spectogramelor, interpretarea spectogramelor semnalelor acustice.
 4. Utilizarea aplicațiilor software de măsurare și procesarea rezultatelor.
Modulul 3 – Teorie: Standarde, legislație
 1. Noțiuni introductive despre tehnica măsurării (cerințe tehnice pentru echipamente, mod de prezentare a datelor, aspecte practice de manipulare a aparatelor, factori negativi care influențează performanțele măsurăriilor, calibarea echipamentelor înainte și după măsurare).
 2. Legislația națională, europeană și internațională în domeniul zgomotului pentru protecția muncii și a mediului – prezentare generală.
 3. Aparatura și standardele privind condițiile de înregistrare a semnalelor în diverse tipuri de locații (câmpuri libere, reverberarante, semireverberante).
Modulul 4 – Practică: Măsurare, analiză, raportare
 1. Măsurarea pe teren a semnalelor acustice emise de diferite surse (activități, instalații și mașini industriale, etc) folosind aparatura clasică și modernă.
 2. Modalități de raportare a datelor;
 3. Aplicații concrete în scopul obținerii unor abilități practice de măsurare a zgomotului.