zgomot șantier
|

Determinare nivel de zgomot șantier

Sursa zgomot: șantier

Zgomotul de șantier reprezintă o sursă de poluarea fonică majoră în marile orașe din România, iar de la an la an devine o problemă din ce în ce mai mare, cu consecințe asupra sănătății populației. De aceea, este necesar, ca încă din faza de proiectare, constructorul să se consulte cu un expert acustician și să elaboreze o hartă de zgomot pentru a preveni reclamațiile din partea vecinilor și vizitele repetate ale autorităților.

Dacă vi s-a solicitat să determinați nivelul zgomot produs sau dacă sunteți afectat de activitatea unui șantier din zonă, indiferent de situație, nivelul de zgomotul produs de aceste activități se poate măsura și se pot lua măsuri de reducre a poluării fonice.

Laboratorul Enviro Consult are o experiență de peste 13 ani în măsurarea zgomotului și am realizat peste 18000 de ore de măsurare traduse în rapoarte de măsurare, studii de zgomot, hărți și planuri de acțiune. În cadrul laboratorului utilizăm aparatură de precizie, etalonată și verificată metrologic.  

 

Cum ne pregătim pentru o măsurare de zgomot pentru zonele de șantier?

            Se începe prin a pregăti o hartă a zonei în care se află șantierul, pentru a avea o vedere de ansamblu asupra amplasamentului, limitei de proprietate, zonelor poluate sau zonelor în care se află posibilii reclamanți, poziționarea surselor de zgomot ce urmează a fi măsurate, numărul lor, dar și durata lor de funcționare. Sursele de zgomot în cazul șantierelor pot fi: compresoare, sisteme de climatizare, utilaje, bormașini, pompe, ventilatoare.

Un lucru extrem de important, ce trebuie menționat, este accesul la toate sursele de zgomot, cu posibilitatea de a le putea opri și porni, în așa fel încât măsurarea să poată efectua în condiții de funcționare normale a activității de șantier.

            Pentru măsurare în exterior, este preferabil să se măsoare la minim 2 metri de fațada locuinței afectate sau la limita de proprietate dintre șantier și reședință.

            Uneori este necesar să se măsoare în interiorul locuinței afectate. Pentru a stabili dacă zgomotul produs de activitatea reclamată depășește nivelul de zgomot maxim permis prin lege (OMS 119 din 2014 sau C125 din 2013), se efectua o măsurare sau o serie de măsurări  în locuința reclamantului. OMS nr.119/2014 precizează că în interiorul locuințelor nivelul de zgomot nu trebuie să depășească 35 dB(A) pe timp de zi (07:00 – 23:00) și 30 dB(A) pe timp de noapte (23:00 – 07:00), măsurat în camere de zi sau dormitoare, cu ușile și ferestrele închise.

            Alt factor important ce trebuie luat în calcul sunt condițiile meteorologice, descrise în articolul Condiții meteorologice, dar, în principiu, nu se poate măsura zgomotul pe timp de ploaie, ninsoare sau alte precipitații, vânt puternic sau temperaturi mai mari de 50°C sau sub -10°C.

 

Cum determinăm nivelul de zgomot produs de activitățiile de șantier?

            Este foarte simplu! Se aleg punctele de măsurare, care pot fi unul, două, trei sau chiar mai multe puncte de măsurare, în funcție de situație. Dacă reclamantul este un vecin, punctul de măsurare va fi la limita de proprietate sau dacă acesta ne permite, putem măsura direct în locuința acestuia pentru a afla nivelul de zgomot.

            Se poziționează sonometrul pe trepied, la înălțimea de 1,3 m, cu microfonul îndreptat către sursa de zgomot. Dacă se măsoară zgomotul la exterior, sonometrul trebuie echipat cu ecranul de protecție de vânt. Sonometrul se va calibra înainte de începerea măsurătorilor, dar și după terminarea acestora. După ce sonometrul a fost calibrat, se face liniște pentru a se putea măsura sursa sau sursele de zgomot, pentru a influența cât mai puțin valoarea măsurată.

Trebuie să se măsoare cu toate sursele de zgomot pornite pentru a se determina valoarea maximă de zgomot produsă de activitatea dumneavostră.

 

Rezultatele și raportul de încercare

După efectuarea măsurărilor, datele din sonometru se descarcă într-un PC, iar valorile măsurate se procesează cu software de specialitate, unde se pot exclude evenimente nedorite ce au avut loc în timpul măsurărilor de zgomot desfășurate pe teren. Aceste evenimente pot include zgomote reziduale ce pot afecta valoarea de zgomot produsă de sursa principală. De exemplu aceste zgomot reziduale pot zgomotul produs de trecerea autovehicule, trafic feroviar, tramvaielor, avioanelor sau a altor mijloace de transport, zgomotul produs de animale (lătratul câinilor, ciripitul păsărilor, etc.), zgomot provenit de la alte surse, precum zone industriale sau alte echipamente ce produc zgomot.

            Principalul parametru luat în considerare în evaluarea nivelului de zgomot este parametrul Leq,T ce reprezintă nivelul de presiune acustică, continuu, echivalent, ponderat (A) în timp T, adică media ponderată a nivelurilor de zgomot exterior, înregistrate într-un anumit interval de timp, care se calculează cu relația:

în care L(t) reprezintă variaţia nivelului de zgomot în funcţie de timp (în intervalul de timp considerat); T este intervalul de timp în care se face măsurarea (T = t2 – t1), unde t1 este momentul în care începe măsurarea, iar  t2 este momentul în care se termină măsurarea.

Din fericire, sonometrele noastre fac automat toate calculele. 

            Conținutul raportului de măsurare va fi prezentat în articolul „Conținutul unui raport de măsurare”, după ce .

Care sunt valorile maxime permise pentru activitatea de șantier?

            Standardele stabilesc limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferențiate pe zone și spații funcționale, așa cum sunt ele definite în reglementările tehnice specifice privind sistematizarea localităților și protecția mediului.

            Standarde privind zgomotul în mediul ambiant sunt:

— SR 10009:2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

— SR ISO 1996-1:2016, Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale și metode de evaluare;

— SR ISO 1996-2:2008, Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant

— SR 6161-1:2020, Acustica în construcții. Partea 3: Determinarea nivelului de zgomot în cazul construcțiilor civile

— SR 6161-3:2020, Acustica în construcții. Partea 3: Determinarea nivelului de zgomot în localități urbane

            Acestea cuprind limitele admisibile ale nivelului de zgomot la limita și în interiorul spațiilor funcționale, la limita și în interiorul zonelor funcționale, la limita proprietăților rezidențiale cu mai puțin de două niveluri, la fațada cea mai expusă a clădirii rezidențiale, ale nivelului de zgomot provenit din traficul rutier

            Conform standardelor în vigoare precizează că o șantierele nu trebuie să depășească 65 dB(A) la limita de proprietate, iar în cazul în care orice clădire rezidențială se află poziționată într-un teritoriu protejat instituit ca urmare a punerii în aplicare a Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate de autoritatea publică centrașă pentru sănătate, atunci limita admisibliă a nivelului de zgomot exterior locuinței trebuie sa fie 55 dB(A) pentru intervalul orar 07:00 – 23:00 și 45 dB(A) pentru intervalul orar 23:00 – 07:00. În interior locuinței nivelul de presiune acustică nu trebuie să depășească 35 dB(A) pe timp de zi și 30 dB(A) pe timp de noapte.

 

Depășesc nivelurile maxim permise. Ce fac?

            Intervenția unui specialist acustician este necesară din primul moment. Acesta poate stabili, încă din faza de proiectare, care este impactul pe care zgomotul produs de șantier îl va avea asupra vecinătăților și poate propune măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, pentru a vă putea încadra în limitele impuse de lege, prezentate în capitolul de mai sus, evitând amenzi sau suspendarea activității.

            Laboratorul Enviro Consult are o bogată experiență în ceea ce privește realizarea de planuri pentru reducerea zgomotului, iar specialiștii noștri au elaborat zeci de studii de soluții pentru remedierea poluării fonice și reducerea nivelului de zgomot, asigurând desfășurarea activității economice în condiții optime, fără a deranja locuitorii din jur.

 

Cere oferta

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.