Testarea la vibrații

 

Testarea la vibrații reprezintă vibrarea sau supunerea la șocuri a unei componente sau a unui subansamblu pentru a se testa comportamentul său in condiții reale.
Produse sau componente ca circuite electronice, telefoane mobile, aparate electrocasnice, automobile sau aeronave foarte des trebuie să îndeplinească cerințe sau standarde naționale sau internaționale precum DIN, ISO, BS, MIL, IEC si ASTM. Dovada conformității cu aceste standarde se face prin testarea cu ajutorul unui excitator. Aceste teste se fac prin simularea condițiilor de funcționare reale ale ansamblului respectiv cu ajutorul unui controller, o camera climatică și diferite accesorii ale excitatorului electrodinamic.
Se pot efectua o serie de tipuri de teste precum:

 • Asigurarea calității
 • teste de durabilitate
 • teste de șoc
 • tensiuni
 • zgomot
 • dezvoltare de produs și calificare
 • teste de siguranță
 • analiza modală
 • analiza structurală
 • testare de durabilitate
 • teste de joasă și inaltă frecvență

Gama de excitatoare LDS combinată cu traductoarele, controllerele și analizoarele Brüel & Kjær (actualul Hottinger Brüel & Kjær), precum și multitudinea de accesorii vă pot ajuta pentru a obține cea mai performantă soluție de testare la vibrare.
[catalog Brüel & Kjær and LDS PDF]