Predictor – LimA

 

Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, respectiv:

 • Pentru traficul rutier:
  • metoda franceză “NMPB – Routes-96 (SETRA-CENTRU-L CPC-CSTB)” menționată în “Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995 art. 6 și în standardul francez “XPS 31-133”
 • Pentru zgomotul rezultat din traficul feroviar:
  • metoda olandeză de calcul publicată în “Reken – en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 1996, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 20.11.1996”
 • Pentru zgomotul industrial:
  • ISO 9613-2 “Acustica – Diminuarea sunetului la propagarea sa în aer liber, partea a doua: metode generale de calcul”
 • Pentru zgomotul produs de traficul aerian:
  • CEAC Doc. 29 ‘‘Raport privind metoda standard de calcul a contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile ’’1997, (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, 1997). Din abordările diferite ale modelarii căilor aeriene, va fi folosită tehnica de segmentare menționată în secțiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29.

Pachetul software utilizat, Bruel & Kjaer Predictor-LimA tip 7810, prezintă următoarele caracteristici (Anexa 2):

 • utilizează metodele interimare de calcul prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3 a legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.
 • utilizează indicatorii Lzsn și Lnoapte și alții suplimentari.
 • poate genera hărțile strategice de zgomot pentru toate sursele de zgomot în parte (zgomot aeroportuar, zgomot rutier, zgomot feroviar și zgomot industrial);
 • poate lucra și calcula cu obiecte (clădiri, obstacole), terenuri și surse de zgomot în 3D; – conține un modul 3D în vederea controlului datelor de intrare;
 • are posibilitatea de a lucra (importa/exporta) cu formate de fișiere tip .dxf (geometrie), ESRI shape (geometrie și metadate), text și .csv (geometrie și metadate);
 • are posibilitatea de a prezenta datele de intrare (număr de vehicule, înălțimea clădirilor, panta drumurilor, etc.) în tabele și de a produce aceste tabele;
 • are posibilitatea de a calcula în benzi de octavă între 63-8000 Hz pentru calcularea zgomotului industrial (portuar);
 • are posibilitatea de a afișa nivelurile de zgomot maxime identificate la o clădire (fațada cea mai expusă) și să indice de asemenea fațadele liniștite;
 • are posibilitatea de a asigura o tranziție flexibilă de la faza de cartare a zgomotului la faza de elaborare a planurilor de acțiune prin organizarea datelor în unități flexibile precum fișierele care arată diferite situații posibile viitoare și fișierele-Geo;
 • permite utilizarea unei structuri cu mai multe straturi (layere), se pot combina pentru clacul mai multe layere diferite ce compun un model, sursele cu diferite valori de emisie pot fi combinate și utilizate astfel încât să poată fi ușor simulate efectele modificărilor din cadrul planurilor de acțiune.
 • are posibilitatea de a calcula simultan în rețea de calculatoare;
 • are posibilitatea de a asigura instrumentele necesare nu numai pentru cartarea zgomotului dar de asemenea și pentru elaborarea planurilor de acțiune, prin compararea efectelor măsurilor active sau pasive cuprinse în planurile de acțiune fată de situația inițială (hărți de diferență);
 • are posibilitatea a tine seama de caracteristicile (datele) meteorologice;
 • are posibilitatea a prezenta rezultatele atât ca hărți strategice de zgomot în format grafic utilizând codul culorilor din art. 4 aliniat 23 din legea nr. 121/2019, cât și datele numerice aferente acestora organizate în tabele respectând cerințele minime pentru cartarea strategică de zgomot – Anexa nr. 4 din legea nr. 121/2019.
 • datele rezultate cât și datele de intrare utilizate pot fi prezentate atât grafic cât și tabelar, formate predefinite sau configurabile.
 • are posibilitatea de a calcula hărți de conflict;
 • are posibilitatea a realiza calculul la înălțimea de 4 m fată de sol și la receptor și la orice altă înălțime introdusă de către operator;
 • aplicația Predictor-LimA asigură actualizarea software în mod continuu, incluzând noi facilități și metode de calcul. Versiunea utilizată de soft Predictor–LimA are implementate metodele comune de calcul la nivelul UE și va avea implementate aceste metode și în versiunile viitoare).

Aplicația Predictor-LimA este recunoscută pe plan internațional, a fost și este utilizată pe scară largă la realizarea hărților de zgomot în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016) în România; precum și legea 121/2019 și Directivei 49/2002 în Europa. Hărțile de zgomot realizate până în prezent cu Predictor-LimA au fost aprobate de comisiile tehnice din Romania și predate către comisia UE.
Licențele de utilizare se pot închiria anual sau se pot cumpăra “pe viață”.