Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nume și prenume
2. Cine vă solicită efectuarea determinărilor? (obligatoriu)
4. Care este scopul efectuării determinărilor? (obligatoriu)
CONDIȚII DE DETERMINARE A NIVELULUI DE ZGOMOT: Nu se execută determinări de zgomot ambiant interior/exterior: pe timp de ploaie; la temperaturi ale aerului sub -10ºC sau depășind 50ºC; pe timp de vânt puternic (viteza >5m/s măsurată la o înălțime între 3 și 11 m deasupra terenului), furtună, inversii importante de temperatură, praf, ceață, ninsoare, condens, chiciură, etc. de natură să nu permită propagarea sunetului în condiții caracteristice și stabile sau respectarea gradului de protecție IP44 al aparaturii;
5. Vi se solicită/doriți un raport în condiții acreditate conform standardelor și legilor în vigoare? (obligatoriu)
Situațiile și condițiile în care se vor desfășura măsurările vor fi cele obișnuite din punct de vedere statistic si sunt cele reprezentative pentru zgomotul determinat. Condițiile și domeniul de determinare zgomot în regim acreditat se găsesc pe site-ul www.envi.ro.
6. Doriți măsurare pe timp de: (obligatoriu)
8. Descrieți tipul de sunet produs de sursele de zgomot ca nivel de zgomot: (obligatoriu)
9. Descrieți tipul de sunet produs de sursele de zgomot ca și comportament în timp: (obligatoriu)
11. Unde trebuie efectuată măsurarea? (obligatoriu)
12. Confirmați ca există acordul proprietarilor pentru accesul în locuința/curtea acestora pentru măsurare?
13. Doriți măsurare pe:
14. Sunteți de acord să efectuăm măsurarea cu înregistrare audio?
OBLIGAȚII PRESTATOR:
Prestatorul are obligația de a realiza determinările la data stabilită. Dacă condițiile de mediu nu permit realizarea determinărilor la data stabilită, prestatorul și beneficiarul stabilesc de comun acord o altă dată de realizare a determinărilor. Prestatorul are obligația de a transmite beneficiarului factura fiscală pentru serviciile contractate/ prestate. Prestatorul are obligația de a transmite beneficiarului raportul de încercare și datele măsurate în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii serviciilor prestate. Prestatorul are obligația de a respecta condițiile legale de protecție a mediului și de sănătate și securitate ocupaționale la locul realizării determinărilor și condițiile specifice despre care beneficiarul l-a informat.
OBLIGAȚII BENEFICIAR:
Beneficiarul are obligația de a plăti contravaloarea serviciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la facturare. Beneficiarul are obligația de a formula și semnala eventuale probleme sau neconcordanțe în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de încercare. Beneficiarul are obligația de a asigura condițiile legale de protecție a mediului și de sănătate și securitate ocupaționale la locul realizării determinărilor și de a informa prestatorul privind condițiile specifice de muncă și mediu.
CONFIDENȚIALITATE:
Orice informații sau documente pe care oricare dintre Părți le va fi furnizat celeilalte Părți cu privire la obiectul prezentului document înaintea datei semnarii lui, în timpul prestării serviciilor și pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizare, cu exceptia datelor cu caracter public, vor fi considerate confidențiale și nu vor fi divulgate terților fără acordul ambelor Părti, cu exceptia cazului în care informațiile sau documentele sunt cerute prin lege ori prin hotărâre judecătorească.
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Datele cu caracter personal furnizate de Părți în scopul realizării obiectului prezentei comenzi vor fi colectate și prelucrate de către cealaltă Parte în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Nu sunteți obligați să fiți de acord cu prelucrarea datelor personale (Regulamentul (UE)2016/679), dar fără acordul dumneavoastră, suntem în imposibilitatea realizării măsurărilor și a emiterii documentelor.