Realizăm hărți de zgomot în conformitate cu HG 321/2005 și Directiva UE 49/2002 pentru:

 • aglomerări urbane
 • amplasamente industriale
 • trafic rutier
 • trafic feroviar și tramvai
 • trafic aerian
 • porturi

 

Procesul de realizare a hărților de zgomot:

 

 • Realizarea unui model GIS 3D al orașului, adaptat pentru calculul harților de zgomot
 • Realizare hărți de zgomot pentru fiecare tip de sursă în parte și identificarea hot-spoturilor și a pozițiilor stațiilor de monitorizare
 • Configurarea și furnizarea la cheie a sistemului de monitorizare a zgomotului urban
 • Efectuarea de măsurători de zgomot de scurtă durată simultan cu numărători de trafic pentru corecția modelelor de emisie
 • Efectuarea de măsurători de zgomot pentru caracterizarea surselor de tip tramvai și tren
 • Efectuarea de măsurători de zgomot de lungă durată pentru validarea hărții de zgomot
 • Instruirea personalului clientului și realizarea de materiale educaționale.
 • Identificarea depășirilor limitelor legale și a soluțiilor posibile pentru reducerea zgomotului
 • Realizarea de planuri de acțiune pentru reducerea numărului de persoane expuse la niveluri de zgomot peste limită
 • Simularea diferitelor soluții de reducere posibile pentru evaluarea efectului
 • Elaborarea de studii și rapoarte în conformitate cu legislația
 • Asistența în relația cu autoritățile
 • Consultanța în pregătirea proiectului de realizare a hărților de zgomot

Nivelul de zgomot într-un punct de recepție din spațiu poate fi calculat fără a fi neapărat măsurat efectiv. Prezentare grafică a acestor puncte în anumite zone reprezintă hărți de zgomot. Mai mult, se poate calcula și modul cum se propagă zgomotul de la un punct din spațiu la altul.

În următoarele cazuri se preferă calculul care este de altfel singura metodă practică la îndemână (realizarea de hărți de zgomot):

 • Atunci când nivelurile nu pot fi măsurate din cauza nivelului zgomotului de fond (foarte ridicat), de exemplu atunci când se determină zgomotul dintr-o zonă industrială plasată în vecinătatea unei șosele zgomotoase.
 • Atunci când trebuie efectuată predicția nivelurilor pentru viitor
 • Atunci când trebuie comparate diferite scenarii alternative de dezvoltare și reducere a zgomotului.
 • Atunci când trebuie create și prezentate hărți de zgomot conform legislației
 • Atunci când există limitări cu privire la accesul în pozițiile de măsurare
 • Calculele se efectuează în conformitate cu un algoritm standard determinat la nivel național sau pe categorie industrială și cel mai des depinde de sursa de zgomot.

Planificareă globală sau strategică a zgomotului încearcă să prevină eventuale probleme ce apar și să optimizeze utilizarea resurselor limitate printr-o bună administrare a mediului din punct de vedere al poluării acustice.
Directiva 2002/49/EC transpusă în legislația românească prin HG 321 din 14.04.2005 de evaluare și administrare a zgomotului ambiental este deja in vigoare și prevede crearea de hărți de zgomot (hărți acustice) la fiecare 5 ani.

Harta de zgomot poate fi realizată prin:

 • afișarea valorilor măsurate în timpul supravegherilor pe timp scurt sau lung
 • afișarea valorilor măsurate de stațiile de monitorizare permanentă
 • prin calcul și validarea cu măsurători utilizând una din aplicațiile software: [Lima™ 7812 sau Predictor™ 7810]

 

Calculul și modelarea zgomotului în mediu – cartografiere acustică

Începând de la datele de intrare (fișiere GIS sau AutoCAD pentru construcții și topografie, date despre trafic, scanare aeriană pentru a găsi înălțimea clădirilor, măsurători de nivel acustic în locuri bine stabilite) până la produsul final – harta de zgomot

– Enviro Consult este partenerul potrivit pentru a obține rezultatele corecte. Pe lângă evaluarea situației actuale, se pot analiza diverse situații virtuale, posibile în viitor. De exemplu, dacă se intenționează construcția unei autostrăzi lângă o zona locuită, bazându-ne pe datele de trafic ale proiectului autostrăzii, se pot recomanda o serie de măsuri ce trebuie luate pentru a protejarea locuitorilor din vecinatate, atât sub aspectul minimizarii efectelor nocive ale zgomotului, cât și sub aspectul negativ al vibrațiilor. Astfel, se pot face, pe baza unei modelări virtuale în PC, diferite scenarii și se pot astfel testa efectele ce le-ar produce înainte ca acestea să fie puse în aplicare.

[vizualizează propunerea Enviro Consult de colaborare pentru realizarea de hărți de zgomot urbane, aeroportuare, căi ferate și drumuri]

[prezentare pentru realizare hărți de zgomot la aeroporturi]

[vizualizează hărți de zgomot realizate de Enviro Consult pentru orașele București, Craiova, Ploiești, Cluj Napoca, Galați, Craiova, Brazi, Blejoi, Bărcănești, Portul Galați, CNCF CFR SA]

[exemplu – fisier .kml pentru vizualizare harta zgomot pe Google Earth: – necesita Gogle Earth instalat]

[prezentare oferta Enviro Consult Bruel & Kjaer (actualul Hottinger Brüel & Kjær) pentru zgomot ambiental, hărți de zgomot conform HG 321 (Directiva 49/2002)]