Pentru monitorizare zgomot cere ofertă apăsând aici.

 

CONDIȚII DETERMINĂRI NIVEL ZGOMOT!

Enviro Consult deține abilitările necesare conform legii din partea Ministerului Sănătății pentru realizarea măsurătorilor de zgomot, laboratorul este acreditat RENAR . Specialiștii noștri participă în calitate de experți tehnici în cadrul proceselor legate de zgomot cu o experiență de peste 15 ani în măsurarea zgomotului, perioada în care au realizat peste 20000 de ore de măsurare, studii de zgomot, hărți si planuri de acțiune. În cadrul laboratorului utilizăm aparatură de precizie, etalonată și verificată metrologic.

Măsurarea la interior
Măsurarea la exterior
Durata de măsurare
Incertitudinea de măsurare
Limite ale nivelului de zgomot
Termeni și condiții

Măsurarea la interior

În interiorul unei locuințe rezidențiale nivelul de zgomot se măsoară în camerele de locuit, cu ferestrele si ușile închise. Vă rugăm precizați numărul de camere în care trebuie efectuată determinarea.
Pentru măsurare în interiorul locuinței potențialului poluat (sunt alte limite decât la exterior) trebuie obținut acordul proprietarului în avans de deplasarea echipei Enviro Consult  – dacă este cazul. Durata de măsurare în interior este de minim 1 oră/cameră.

Măsurarea la exterior:

La exterior, la limita de proprietate a  unui amplasament care este cel care produce zgomotul măsurat. În acest caz, dacă sursa de zgomot și zgomotul rezidual sunt staționare se poate măsura pe o durată de minim 50 min  + 50 min în fiecare punct de măsurare, altfel trebuie efectuată monitorizare pe durata de min 24ore în fiecare punct. Numărul de puncte de măsurare stabilit conform SR 10009 și SR 6161 este în colțurile amplasamentului și la jumătatea distanței cu condiția că distanța dintre 2 astfel de puncte consecutive să fie de maxim 100m, altfel se introduc puncte suplimentare.

Dacă trebuie efectuate determinări la limita de proprietate, va rog să-mi transmiteți o schiță a amplasamentului, în care să se vadă limita proprietății (terenul) cu dimensiunile laturilor, sau să-mi descrieți terenul și precizați lungimile aproximative ale laturilor proprietății. Măsurarea la limita de proprietate într-un singur punct se poate efectua la cererea expresă a clientului

Măsurarea în alte poziții sau cu alte durate decât cele precizate în legislația in vigoare se poate efectua la cererea expresă a clientului și raportul nu va fi emis în regim acreditat.

La exterior, la limita de proprietate a unei locuințe rezidențiale cu maxim 2 niveluri care este locuința potențial poluată. În acest caz, dacă sursa de zgomot și zgomotul rezidual sunt staționare se poate măsura pe o durată de minim 50 min+ 50 min în minim 1 punct de măsurare sau pe perioada scurtă de funcționare a sursei, altfel trebuie efectuată monitorizare pe durata de min 24 ore. În situația în care operatorul nostru nu supraveghează determinările (procedura se numește monitorizare și presupune ca operatorul nostru montează și lasă aparatul în locație urmând ca după minim 24 ore să revină pentru preluarea acestuia).

La fațada exterioară a unei clădiri rezidențiale potențial poluate, trebuie asigurat accesul la 3m de fațada locuinței(lor) potențial poluate. Dacă sursa de zgomot și zgomotul rezidual sunt staționare se poate măsura pe o durată de minim 50 + 50 min în fiecare punct de măsurare sau pe perioada scurtă de funcționare a sursei, altfel trebuie efectuată monitorizare pe durata de min 24 ore. Numărul de puncte și locația acestora va fi aleasă de către beneficiar împreună cu operatorul Enviro Consult.

Dacă distanța dintre punctul de măsurare și orice suprafață reflectantă este mai mică de 3 m, nivelul măsurat va fi corectat prin scăderea a 3 dB din valoarea măsurată.

Durata de măsurare:

Vă rog să precizați care sunt sursele de zgomot și o scurtă descriere a programului și modului de funcționare a acestora precum și a surselor care produc zgomotul de fond (funcționează continuu, intermitent, periodic, aleator, cu nivel constant sau variabil, etc.).

Dacă atât sursa de zgomot cât și zgomotul de fond sunt repetabile și staționare este posibilă determinarea nivelului de zgomot pe o durată redusă (minim 50 min cu sursa pornită și 50 cu sursa oprită).

Dacă sursa de zgomot funcționează pe o perioada scurtă de timp bine determinată se va efectua determinarea și încadrarea doar pe perioada de funcționare a sursei.

Dacă sursa (sursele de zgomot) funcționează permanent dar nu produc zgomot staționar și repetabil în timp sau zgomotul de fond nu este repetabil și staționar trebuie efectuată monitorizare pe 24h.

Pentru măsurare trebuie îndeplinită posibilitatea de a opri/porni sursa(ele) de zgomot (măsurare nivel rezidual/fond), măsurătorile se vor efectua în cele 2 situații. Vă rog să confirmați că există posibilitatea pornirii / opririi surselor de zgomot. Recomandăm să alegeți pentru măsurare momentul din zi în care zgomotul de fond este cel obișnuit.

Dacă este posibil, recomandăm prezența autorităților care au impus efectuarea determinărilor pentru a facilita comunicarea, accesul sau pornirea / oprirea surselor de zgomot.

Incertitudinea de măsurare:

În cazul determinărilor la exterior de scurta durata ( < 24 ore) incertitudinea de măsurare va fi implicit mai mare decât in cazul monitorizării, rezultatul determinării va fi  un interval de valori centrat pe valoarea măsurată si cu lățimea data de incertitudine. Pentru încadrarea in limite, întregul interval trebuie sa se afle sub limita impusa. In cazul unei valori mari a incertitudinii de măsurare exista riscul ca intervalul sa nu se afle complet sub limita ceea ce va ce la un rezultat neconcludent al determinării. Scăderea incertitudinii poate fi obținută prin monitorizarea pe durata a minim  24 ore.

Limite ale nivelului de zgomot:

Întregul interval de valori al niveluri de zgomot dat de valoarea măsurată împreună cu incertitudinea de măsurare, trebuie să se încadreze în următoarele limite:

 • Conform SR 10009/2014:
  • La exterior:
   • Limita de proprietate a amplasamentului care conține sursele de zgomot: 65 dB(A)
   • Limita de proprietate, dacă limita coincide cu limita unei reședințe cu 2 sau mai puține niveluri: 60 dB(A)
   • La 3 m de fațada exterioară a unei clădiri rezidențiale: 50 dB(A)
 • Conform OMS 119/2014:
  • La exterior, la 3 m de fațada exterioară a unei clădiri rezidențiale:
   • 55 dB(A), pe timpul zilei (07:00 – 23:00),
   • 45 dB(A), pe timpul nopții (23:00 – 07:00)
  • In interiorul locuinței:
   • 35 dB(A), pe timpul zilei (07:00 – 23:00),
   • 30 dB(A), pe timpul nopții (23:00 – 07:00)

Unele limite sunt diferite pe perioadele zi – noapte (23-07) motiv pentru care trebuie sa va alegeți când doriți efectuarea determinărilor – de obicei in funcție de programul de funcționare al sursei de zgomot – vă rog precizați daca se măsoară zi/ noapte sau ambele.

Termeni și condiții

Dacă sursele de zgomot funcționează permanent atunci este posibil să fie necesare atât determinări pe timp de zi ca și pe timp de noapte, caz în care recomandam efectuarea monitorizării pe minim 24h.

În cazul monitorizării, beneficiarul are obligația de a asigura paza și alimentarea cu energie electrică a aparatului și să noteze evenimentele acustice reclamate pentru investigare ulterioară, aceasta asumând-și astfel întreaga responsabilitate pentru identificarea acestora. Aparatul care măsoară poate înregistra audio sunetul măsurat în vederea probării și identificării surselor – vă rog sa ne transmiteți acordul dumneavoastră pentru înregistrare.

La cererea clientului se poate efectua determinarea nivelului de zgomot în regim simplificat, fără urmarea procedurilor acreditate, caz în care nu se va emite un raport de încercare în regim acreditat RENAR și valorile măsurate informative vor fi transmise către client în forma simplificată.

Pentru măsurări în afara Municipiului București se achita costuri de deplasare și eventual cazare. Vă rog să precizați adresa pentru a estima costurile de deplasare.

Vă rugăm să ne transmiteți dacă există termen limită pentru predarea raportului de încercare.

Dacă sunteți de acord, vă rog să ne comunicați acceptul dvs. și configurația finală a determinărilor dorite prin completarea formularului de comanda. Termenul de execuție îl vom stabili împreună pentru a fi convenabil ambelor părți.
După transmiterea comenzii veți primi o proforma pentru efectuarea plății, urmând ca după încasare și efectuarea determinărilor să primiți raportul final însoțit de documentele laboratorului nostru.

Plata se va efectuați prin transfer bancar (OP). Raportul și documentele laboratorului le veți primi după încasare.