Având în vedere atât cunoștințele acumulate de către specialiștii și colaboratorii Enviro Consult, cât și de experiența Brüel & Kjær (actualul Hottinger Brüel & Kjær) în producerea echipamentelor care să răspundă cerințelor tot mai mari ale pieței, noi oferim servicii complete, începând cu măsurarea nivelurilor de zgomot, determinarea puterii acustice, realizarea hărților de zgomot până la consultanța în vederea construirii unui laborator în care să se testeze produsele dumneavoastră. Izolarea zgomotului aerian este masura a cat de mult este redus efectul negativ al sunetului provenit de la sursele acustice (de ex. vocile) de la o camera la alta.

Măsurătorile se efectuează în cele două camere, calculele sunt efectuate în benzi de frecvență de octavă și de 1/3 octavă și sunt apoi mediate pentru un numar de poziții din cameră. În final, se calculează un indice de izolare acustică a camerei. Pe lângă zgomotul de la o camera la alta, un factor important de luat în seamă la construcții este zgomotul de la fațadă. Acesta este un caz particular al situației de mai sus, cu deosebirea că o cameră este înlocuită de spațiul exterior al clădirii.

În multe cazuri, măsurătorile tradiționale vor arăta că izolarea acustică a camerei este deficitară, mai ales din punctul de vedere al respectării limitelor impuse de legislatie. Dacă întâmpinați această situație, o identificare a sursei de zgomot poate fi făcută de către specialiștii Enviro Consult. Cu ajutorul unei sonde de intensitate sonoră se fac mai multe măsurători în zona bănuită – realizându-se o cartografiere acustică. Rezultatele sunt prezentate grafic, atât printr-un cod al culorilor cât și printr-o serie de tabele de valori în zonele măsurate. Pe baza acestor hărți acustice și valorilor obținute se poate face identificarea sursei predominante (direcție, sens și mărime) asupra căreia pot fi luate măsuri de reducere. Pentru arhitecți și constructori există posibilitatea de modelare virtuală a unei camere (săli de concert, săli de conferințe, hala industrială) în vederea determinării parametrilor de preformanță acustică specifici activității ce se va desfașura în încăperea respectivă. Această soluție propusă de Brüel & Kjær și pusă în practică de către specialiștii de la Enviro Consult, permite identificarea eventualelor greșeli de proiectare din punct de vedere acustic a încăperii respective și, totodată, permite executantului sau proiectantului să facă virtual simulări și modificări în vederea îndeplinirii condițiilor de calitate cerute de către beneficiar. Se pot astfel simula mai multe situații, rămânând la latitudinea arhitectului să ia decizia, bazându-se și pe optimizarea raportului cost/performanță.