Vibrometru 4447

Masurare vibratii umaneLaboratorul Enviro Consult utilizează acest vibrometru ca echipament esențial pentru măsurarea nivelului vibrațiilor.

Analizorul de vibrații sau vibrometru 4447 de la Brüel & Kjær (actualul Hottinger Brüel & Kjær) este un sistem portabil conceput pentru cei care lucrează cu vibrații și necesită rezultate rapide și fiabile care sunt în conformitate cu standardele europene.

Acesta are un panou de control ușor de înțeles, care cuprinde patru butoane și un ecran LCD color. Afișajul color 124×124 pixeli arată detalii ale configurației instrumentului și a parametrilor rezultați în timpul și după măsurare.

Acest instrument de dimensiunea unei mâini este alimentat cu baterie și are un design ușor, dar robust, ceea ce îl face instrumentul ideal pentru măsurarea vibrațiilor în mediu de lucru.

La ce utilizăm vibrometrul?

Sculele, utilajele și vehiculele grele produc vibrații. Daunele provocate depind de conținutul de frecvență, intensitatea și durata expunerii la vibrații.

Vibrometru 4447 vine în întâmpinarea cerinţelor celor care doresc să controleze şi să reducă influenţa dăunătoare a vibraţiilor externe asupra corpului uman. Se utilizează în special pentru:

 • Măsurători de vibrații ale mâinii
 • Măsurători de vibrații ale întregului corp
 • Evaluarea expunerii la vibrații
 • Măsurători SEAT (Seat Effective Amplitude Transmissibility)

Analizatorul de vibrații 4447 acceptă măsurători cu o singură axă, dar și triaxiale, precum și măsurări simultane. Mai mult, toate măsurătorile pot fi efectuate ca măsurători RMS, MTVV, Peak și VDV, care sunt înregistrate la un interval de 1 secundă. Tipul 4447 include, de asemenea, software pentru gestionarea și post-procesarea datelor.

A fost conceput pentru cei care lucrează cu vibrații și necesită rezultate rapide și fiabile, inclusiv:

 • Departament de sănătate publică
 • Autoritățile de sănătate în muncă
 • Producători de echipamente de construcții și utilaje, vehicule de marfă, etc.
 • Producători de plăcuțe anti-vibrații, scaune și echipament de protecție personală
 • Producători de unelte de mână
 • Personalul de service și reparații
 • Instituții de învățământ
 • Instituții medicale

 Standarde Internaționale

Vibrometru măsoară în conformitate cu cerinţele de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, HG 1876/ 22.12.2005 care transpune Directiva UE 2002/44/EC.

Directiva UE 2002/44 / CE

 • Specificări zilnice ale „valorilor acțiunii de expunere” (vibrații ale întregului corp: 0,5 m / s2 (VDV = 9,1 m / s1.75); vibrații mână-braț: 2,5 m / s2) și ale „valorilor limită de expunere” (vibrații ale întregului corp: 1,15 m / s2 (VDV = 21 m / s 1,75); vibrații mână-braț: 5 m / s2), peste care lucrătorii nu trebuie expuși
 • Obligațiile angajatorilor în ceea ce privește determinarea și evaluarea riscurilor
 • Cerințe angajatorilor pentru a se asigura că riscul este eliminat sau redus la minimum.
 • Orice angajator care solicită angajaților să desfășoare o muncă care implică riscuri rezultate din expunere la vibrații trebuie să pună în aplicare o serie de măsuri de protecție înainte și în timpul lucrului
 • Stabilește măsurile care trebuie luate pentru a reduce sau evita expunerea și stabilește detalii despre modul de informare și instruire a lucrătorilor
 • Solicită statelor membre UE să instituie un sistem adecvat pentru monitorizarea stării de sănătate a lucrătorii expuși la riscuri rezultate din vibrații